Prace licencjackie

Ostateczna decyzja o tym, na jaki temat planuje się pisać prace licencjackie powinna być poprzedzona gruntownym poszukiwaniem informacji i gromadzeniem niezbędnych materiałów. W momencie, kiedy dokładnie określimy zakres naszych zainteresowań naukowych, możemy nakreślić wstępny obszar tematyczny.
Prace licencjackie mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej studenta w dyscyplinie, której zgłębianiem się zajmuje się na danym kierunku. Szczególnie studia humanistyczne wymagają specjalizacji, która pozwala na zajęcie się drobiazgowo problematyką z danego obszaru. Dobrym przykładem jest kulturoznawstwo, na którym studenci mogą zdobywać wiedzę na temat zarówno filmu, teatru, folklorystyki, jak i kultury judaistycznej czy krytyki sztuk plastycznych. Tak obszerna dyscyplina wymaga, aby student wybrał z niej ściśle określony obszar wokół którego zamierza skupić swoje naukowe poszukiwania.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu. TrackBack URI

Leave a Reply